پنج شنبه05242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه شورا ی همکاری اخبار شورا اعلامیه ها

برای اتحاد و همبستگی صفوف طبقه کارگرایران تلاش کنیم!

 برای اتحاد و همبستگی صفوف طبقه کارگرایران تلاش کنیم!

 کارگران و زحمتکشان!

مردم آزاده ایران!

هر ساله در روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر ، صفوف جنبش کارگری در پهنه ی جهان سرمایه داری به حرکت در می آید و یک بار دیگر، حضور و قدرت جمعی خود را به نمایش می گذارد. کارگران در هرگوشه ای از جهان،با هر زبان و ملیت و نژاد ، خودرا در یک همبستگی و اتحاد طبقاتی، در هم سانی و موقعیت هم گونی مشاهده می کنند .

ادامه مطلب...

در مورد اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال جدید

 اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نهادهای چپ وکمونیست

در مورد اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال جدید


تعرض دولت و سرمایه داران به کارگران را باید در هم شکست!

همه ساله طی ماه های آخر سال در ایران آشکارا دو جبهه در مقابل هم صف می کشند. در یک طرف کارفرمایان، دولت بمثابه بزرگترین کارفرما و تشکل های وابسته به آنها و در طرف دیگر کارگران و تشکل های مستقل کارگری.

ادامه مطلب...

انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی را تحریم کنیم !

 انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی را تحریم کنیم !

برگزاری انتخابات مجلس اسلامی و خبرگان، مانند همه نمایش های انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی  مضحکه ای برای فریب مردم است. شرکت در این نوع نمایش ها تنها یاری به مانور نهادهای سرکوبی  است که نفس وجودی آن ها نفی آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. آزادی های بی قیدوشرط سیاسی، آزادی تحزب و تشکل، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انتخاب به معنای مصون بودن فرد از هر نوع عواقب وهزینه منفی سیاسی واجتماعی به خاطر رای دادن یا ندادن و یانوع رای دادن از جمله ملزومات مقدماتی و اجتناب ناپذیر یک انتخابات آزاد است.

ادامه مطلب...

روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران

 روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران  و یکی از مسئولین جنایات رژیم جمهوری اسلامی

در قتل عام واعدام ها وزندان وشکنجه هزاران کمونیست، آزادیخواه و مخالف است!

حسن روحانی نماینده رژیم هزاران اعدام وقتل عام بهترین جوانان ایران به فرانسه می آید. آنکه دستی در خون آزادیخواهان ودستی در سفره خالی کارگران دارد میهمان سرمایه داری جهانی است. دولت های سرمایه داری مزد سرکوب وزندانهای مخوف را قرار است به روحانی و رژیم جمهوری اسلامی بدهند. آنها قراراست جمهوری اسلامی را بعنوان شریک غارتهای خود ارج بگذارند.

ادامه مطلب...

تهاجم قوای نظامی ترکیه و قتلعام در مناطق کردنشین را محکوم می کنیم!

 تهاجم قوای نظامی ترکیه و قتلعام در مناطق کردنشین  را محکوم می کنیم!

  حکومت ترکیه در روزهای اخیر تهاجمات گسترده ای را برای سرکوب توده های مردم مناطق کردنشین آغاز کرده است. ده هزارنفر از نیروهای ارتش به همراه نیروهای ویژه عملیاتی، تهاجم نظامی علیه مناطق کردنشین ترکیه را درابعاد بی سابقه ای گسترش داده اند.

 

ادامه مطلب...

روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران

 روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران  و یکی از مسئولین جنایات رژیم جمهوری اسلامی

در قتل عام واعدام ها وزندان وشکنجه هزاران کمونیست، آزادیخواه و مخالف است!

 حسن روحانی نماینده رژیم  هزاران اعدام وقتل عام بهترین جوانان ایران به ایتالیا وفرانسه میاید. آنکه دستی در خون آزادیخواهان ودستی در سفره خالی کارگران دارد میهمان سرمایه داری جهانی است . دولت های سرمایه داری مزد سرکوب وزندانهای مخوف را قرار است به روحانی ورژیم جمهوری اسلامی بدهند .

ادامه مطلب...

بیانیه در گرامی داشت یاد جان فشانان راه آزادی و سوسیالیسم

 بیانیه در گرامی داشت یاد جان فشانان راه آزادی و سوسیالیسم

مرداد و شهریور ماه سال 67 ، به تقریب یک دهه پس از روی کارآمدن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، نقطه ننگین و برگ دیگری از کارنامه ی سراسر خون ریز و رسوای رژیم را رقم زد . رویدادی که هنوز پس از گذشت دهه ها ، زخم آن بر جان هزاران خانواده داغدار و یک نسل کامل از انسان های معترض ، آزادی خواه و کمونیست ، و جان به در برد گان آن سال ها باقی و ماندگار است .

ادامه مطلب...

آخرین اخبار

منتخب مقالات