پنج شنبه05242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه شورا ی همکاری اخبار شورا

چرا با سیاست سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر) هييت اجرايى همراه نشدیم!

در رابطه با امضا اطلاعیه شورای همکاری در باره تحریم انتخابات

 چرا با سیاست سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر) هييت اجرايى همراه نشدیم!

همزمان با طرح مسئله انتخابات نوشتن پیش نویس اطلاعیه مبتنی بر تحریم انتخابات از سوی مجمع عمومی شورای همکاری به رفقای حزب کمونیست ایران سپرده شد. پیش نویس در جمع چرخید واز سوی جمع مورد تصحیحاتی قرار گرفت . همزمان خبر جلسه 6 حزب کردستانی به ما رسید. راه کارگر از فرصت استفاده کرده وتحت عنوان اینکه حزب کمونیست ایران با نیروهای جنگ نیابتی همکاری میکند پیش نویس جدیدی ارائه داد وتحلیلش را از انتخابات وشرکت در آن که در نقد پیش نویس حزب آمده است توضیح داد.

ادامه مطلب...

نقد وپاسخ به نقد راه کارگر

نقد وپاسخ به نقد راه کارگر

سازمان کارگران انقلابی بکرات از موضع ما جویا شده اند علیرغم اینکه خیلی قبل تر از این حرفها ما موضع گرفتیم  این یک نمونه است که همان ابتدا در نقد پیش نویس ها و نظرات رفقای کارگران انقلابی ارائه شده است .اما بخشی که نقد این رفقا است اساسا فراموش شده ومسئله کردستان عمده شده است. نامه زیرکه توسط یکی از نمایندگان شورا نوشته شده به هردو مسئله وارتباط آنها می پردازد و سخنی کوتاه هم به آن اضافه شده که در ذیل نامه است . از این روشن تر نمیتوان موضعی منصفانه گرفت . چه در رابطه با جناحهای رژیم و چه در رابطه با آلترناتیو های بورژوایی نظر ما روشن است .  

ادامه مطلب...

چرا اعلامیه مشترک درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم؟

  چرا اعلامیهمشترک  درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم؟

اسناد مباحثات سازمان ما درون "شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست"

اسناد زیر نوشته های روابط عمومی سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) پیرامون  مباحثات درون شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست درارتباط با اعلامیه تحریم انتخابات است که به همراه اعلامیه هیئت اجرائی سازمان تحت عنوان« تحریم از کدام سو؟ چرا اعلامیه" شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم؟ » منتشر می شود.

ادامه مطلب...

پاسخی به نوشته ششم و پنجم روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران -راه کارگر

 پاسخی به نوشته ششم و پنجم

روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران -راه کارگر

با سلام

در فکر این بودم که آیا باید با نامه های ماراتونی و تکراری این رفقا جواب دهم یا نه؟ به این نتیجه رسیدم که نباید خسته شد و باید جواب داد. بویژه اینکه آنها "حق بجانبانه"  تیتر ایمیل شان را به جمله :« چرا ر. هلمت پاسخ نمی دهد؟» قید کرده اند!

ادامه مطلب...

همکاری مشترک بین نیروهای چپ و کمونیست با کدام چشم انداز

 

 

 

 همکاری مشترک بین نیروهای چپ و کمونیست با کدام چشم انداز

نیروهای چپ و کمونیست در کلن با انگیزه بوجود آوردن"یک آلترناتیو  سوسیالیستی در ایران در تقابل با رژیم جمهوری اسلامی و تهدیدات امپریالیستی و راه حل های رفرمیستی و  ارتجاعی" و "ایجاد یک بدیل انقلابی و کارگری و سوسیالیستی" در تاریخ 24 ژوئن 2012 به نشست خود پایان دادند و تلاش جدیدی را در راستای همکاری میان نیرو های چپ و کمونیست در دستور کار خود قرار دادند.

ادامه مطلب...

آخرین اخبار

منتخب مقالات